จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขยายผล PLC ระดับสายชั้น

 หลังจากคณะครูแกนนำ PLC โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กลับจากการอบรม PLC ที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ ศึกษาดูงานการนำ PLC มาพัฒนางานในโรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ ระว่างวันที่15-19 พฤษภาคม 2559 ทางฝ่ายบริหารโดยการนำของ ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร ได้กำหนดนโยบาย ให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับรู้ถึงกระบวนการของ PLC และนำ PLC มาใช้ในการพัฒนางานทุกฝ่ายในโรงเรียน   จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม PCL ของคณะครู ในกลุ่มสาระวิชา และ สายชั้น ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559

--- PLC ระดับชั้น ม.1-2-3 ---
--- PLC ระดับ ม. 4-5-6 ---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น