จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ติดตามการขยายผล PLC


ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการขยายผล การนำ PLC มาใช้ในการพัฒนางานของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น